VÄXOTEK - Utveckling! Individ Grupp Organisation
Gästbok
 
 
Du får gärna ge oss synpunkter på vår hemsida!
.. eller idéer om evenemang som Du har intresse av att delta i!

Observera att du inte bör skriva in några personuppgifter i fritextfältet nedan
Ditt namn:
Din e-postadress *:
Skriv ditt inlägg:
 
* En giltig e-postadress krävs för att kunna skicka ett meddelande. Din e-postadress kommer inte att publiceras eller visas för andra.

 
Stort TACK för ditt inlägg!


För att du skall känna dej säker/trygg med företagets insatser kan du nedan ta del av företaget VÄXOTEK:s processbeskrivning. Enligt GDPR.

Process 1    Kund ringer själv
                   Namn, telefonnummer,adress och personnummer tas för att kunna nå personen i fråga och                              fakturera rätt person

Process 2    Aktörer utifrån som givit uppdrag till VÄXOTEK av Hälso- och sjukvårdskaraktär
              a    Ärendenummer, namn, personnummer, telenummer tas för att kunna ringa upp personen och                           bestämma tid för uppdragsstart, ge information om plats samt veta var i journalen/extern sådan,                     jag skall dokumentera samt säkerställa rätt klient.
              b    Under annat sjukvårdsföretag där mina konsultinsatser används erhålls information om namn,                         personnummer, adress, telenummer samt övrig redan dokumenterad information upptagen av det                     externa vårdföretaget.

Process 3     Utvecklingssamtal
                    Namn, telenummer, personnummer och adress tas för att kunna nå personen och fakturera rätt.

Process 4     Uppdrag mot företagsinsats, arbetsgruppsutveckling, annan företagsutveckling eller liknande                       på uppdrag.
                    Endast företagsinformation och upphandlingsavtal med relevant information för att säkerställa                       att målet för upphandlingen nås.

Registerförteckning som förekommer är:
Kundregister                                   Namn och kontaktuppgifter
                                                     Typ av åtgärd
                                                     Start och avslutningsdatum för åtgärden
Fakturamallar
Fakturaregister
Diarieförteckning fakturor                 Aktuella fakturor samt hantering av dessa. 
                                                     ( Diarie, Obetalda fakt. Betalda fakt.)

Den information som inte längre är aktuell/pågående arkiveras/tas bort om möjligt efter avslutad kontakt/åtgärd.
Rutin finns att sortera flödet en ggr/år i samband med företagets årsredovisning.

Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter eller begära att personuppgifter tas bort i den mån det är möjligt enligt lag.

Du kan lita på att jag som leg.psykoterapeut följer de lagar jag förbundit mej till och att dina personuppgifter är skyddade. 
Likaså att behandling och alla övriga åtgärder som företaget VÄXOTEK ansvarar för följer gällande dataskyddsregler, övriga interna riktlinjer och rutiner.

Jag som ansvarar för ovan är Ann-Charlotte Hassellöf leg.psykoterapeut/skötare
Du når mej på mobilnummer 0704 926 158 alt 0457 66751
eller via post till Lavendelvägen 33, 372 39 Ronneby

Site Builder drivs av  Vistaprint