VÄXOTEK - Utveckling! Individ Grupp Organisation
Om oss
 
Utgångsperspektivet för VÄXOTEK är HÄLSA!
 
Vårt koncept - Korta, Effektiva insatser över tid
- med målet önskad bestående förändring!
 
Jag som driver företaget heter Ann-Charlotte Hassellöf och är legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av vård både inom psykiatrin som leg.psykoterapeut/skötare och inom primärvården som KBT terapeut. 
Min yrkesverksamma bana började för mer än 40 år sedan och erfarenheten ur denna har lett fram till företagets start 1997. Sedan dess har företaget först varit verksamt i mindre skala men sedan augusti 2013 arbetar jag helt med detta för att ge människor förbättrade levnadsvillkor.
Min egen livsresa tillsammans med mitt samhällsengagemang och min nyfikenhet har styrt mej mot att ständigt vilja skapa nya möjligheter för andra att tänja sina gränser bortanför den situation man just för tillfället befinner sig.
Denna resa fortsätter kontinuerligt och jag håller mej hela tiden uppdaterad kring senaste forskningen.
Framtidens medicin och behandlingar kommer med övertygelse att vara energimedicinska metoder och dessa har nu sin framfart i USA främst men kunskapen sprids snabbt.
För att ligga i framkant har jag utbildat mej i EFT (Emotionel Freedom Techniques) för att kunna erbjuda möjlighet till ännu ett alternativ för utveckling/egenvård.
 
Detta är vad jag nu erbjuder Dej!
 
Utifrån Din/Er/Företagets önskan om förändring startar arbetet genom att jag gör en analys av situationen tillsammans med dej och skissar därefter på en individuell, flexibel lösning som motsvarar Ditt/Ert behov.
Efter vår överenskommelse om tidsram, pris och startdatum verkställer jag och följer upp arbetet fortlöpande över den tid som överenskommits utifrån det fokus som vi tillsammans har beslutat.
 
Jag åtar mej även handledningsuppdrag, coaching och agerar bollplank för chefer/ledare av olika slag.
 
 Som ett resultat av mina/våra insatser, är vårt rykte det som bäst gör reklam för vår verksamhet.
Vill Du som inte träffat på oss tidigare anlita mej/oss eller konsultera innan Du beslutar någon åtgärd är Du hjärtligt Välkommen att kontakta oss.
 
Prisbild lämnas efter förfrågan i förhållande till uppdragets natur.
Rabatterat pris vid beslut om 5 bokade tillfällen initialt vid individuell kontakt.
 
 
Vi välkomnar möjligheten att få Ditt förtroende och lovar ge Dig den bästa hjälpen till ett nytt, bättre utgångsläge.
 
Plats:
Lavendelvägen 33
Ronneby, 372 39
Vid gruppsammankomster och vid organisationsutvecklingsuppdrag kommer naturligtvis jag till Er!
 
Kontakt!
Jag nås bäst via kontaktlänken här på hemsidan alternativt lämna meddelande på mobilsvar då jag är mycket ute på olika uppdrag.
Mobil:  0704 926 158

Välkommen!!
 
 
 OBS!
Enligt den nya europeiska dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25/5 -18 uppdaterar VÄXOTEK nu informationen till er som uppdragsgivare, anlitar, besöker eller är samarbetspartners för full trygghet kring hanteringen av de uppgifter som blir aktuella.

För att kunna ta hand om dej på bästa sätt behövs en del information om dej hanteras.
De data som förekommer utgår från de lagar jag som leg.psykoterapeut har att följa.
Främst är detta reglerat inom den förbättringsreglerade Hälso- och sjukvården för journalföring. Journal förs i förekommande fall av psykoterapeutiska insatser enligt 3 kap 
1§ patientdatalagen vid vård och behandling av patienter. I övrigt 2 kap 19§ i Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering inom Hälso- och sjukvård.
Jag har i dessa sammanhang journalföringsplikt.

I övriga kundärenden, utvecklingssamtal, gruppdynamikarbeten, företagsutveckling av olika slag och liknande, förs endast minnesnoteringar förutom i de upphandlingsavtal som upprättas.

För vidare information om lagregelverk se:
- Hälso- och sjukvårdslagen
- Patientsäkerhetslagen
- Lex Maria
- Patientdatalagen
- Patientlagen
- Offentlighets- och sekretesslagen
- Lex Sarah

Se specifik information om de olika processer som förekommer på specifik sida.
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint
MapQuest användarvillkor Kartor/vägbeskrivningar finns endast till för informationsbehov. Konsumenten tar fullt ansvar för all användning. MapQuest, Vistaprint eller deras leverantörer tar inget ansvar för innehåll, vägskick eller tidsanpassningar.