top of page

Gästbok

Du får gärna ge oss synpunkter på vår hemsida!

.. eller idéer om evenemang som Du har intresse av att delta i!

Observera att du inte bör skriva in några personuppgifter i fritextfältet nedan

Namn*

E-mail*

Valfritt inlägg

Stort TACK för ditt inlägg!

För att du skall känna dej säker/trygg med företagets insatser kan du nedan ta del av företaget VÄXOTEK:s processbeskrivning. Enligt GDPR.

Process 1 Kund ringer själv

Namn, telefonnummer,adress och personnummer tas för att kunna nå personen i fråga och fakturera rätt person


Process 2 Aktörer utifrån som givit uppdrag till VÄXOTEK av Hälso- och sjukvårdskaraktär


a: Ärendenummer, namn, personnummer, telenummer tas för att kunna ringa upp personen och bestämma tid för uppdragsstart, ge information om plats samt veta var i journalen/extern sådan, jag skall dokumentera samt säkerställa rätt klient.

b: Under annat sjukvårdsföretag där mina konsultinsatser används erhålls information om namn, personnummer, adress, telenummer samt övrig redan dokumenterad information upptagen av det externa vårdföretaget.


Process 3 Utvecklingssamtal

Namn, telenummer, personnummer och adress tas för att kunna nå personen och fakturera rätt.


Process 4 Uppdrag mot företagsinsats, arbetsgruppsutveckling, annan företagsutveckling eller liknande på uppdrag.

Endast företagsinformation och upphandlingsavtal med relevant information för att säkerställa att målet för upphandlingen nås.


Registerförteckning som förekommer är:

Kundregister Namn och kontaktuppgifter

Typ av åtgärd

Start och avslutningsdatum för åtgärden

Fakturamallar

Fakturaregister

Diarieförteckning fakturor Aktuella fakturor samt hantering av dessa.

( Diarie, Obetalda fakt. Betalda fakt.)

Den information som inte längre är aktuell/pågående arkiveras/tas bort om möjligt efter avslutad kontakt/åtgärd.

Rutin finns att sortera flödet en ggr/år i samband med företagets årsredovisning.

Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter eller begära att personuppgifter tas bort i den mån det är möjligt enligt lag.

Du kan lita på att jag som leg.psykoterapeut följer de lagar jag förbundit mej till och att dina personuppgifter är skyddade.

Likaså att behandling och alla övriga åtgärder som företaget VÄXOTEK ansvarar för följer gällande dataskyddsregler, övriga interna riktlinjer och rutiner.


Jag som ansvarar för ovan är Ann-Charlotte Hassellöf leg.psykoterapeut/skötare

Du når mej på mobilnummer 0704 926 158 alt 0457 66751

eller via post till Lavendelvägen 33, 372 39 Ronneby

bottom of page