top of page

Att leda Dej själv mot nya mål ger varje dag mening och nytt sammanhang men... se till att Du har en plan som styr Dej mot de mål Du vill!

Tänk igenom hur Du vill att Ditt företag skall se ut om 12 månader.

Gå sedan bakåt och planera för hur Du skall komma dit i detalj så att Du varje månad har klart för Dej vad Du behöver göra.

Se till att Du omger dej med spelare som liksom Du är engagerade och nyfikna och ge dem stöd och inspiration så de kan dela Din vision!

För dina personliga mål behöver du reflektera kring vart du är på väg? Hur du vill att ditt liv skall se ut om 1 eller 5 (? ) år?

Detta kräver ofta tid och kanske en samtalspart som kan hjälpa dej hitta de mål du söker.

När du har gjort det.. skapa ett dokument.. skriv ner dina tankar om målen. Ägna viss tid regelbundet, kanske bara 10 min i veckan till att med penna och papper fundera kring hur du skall nå dit.

Allt är möjligt om du kan se det inom dej!!!

Om du känner hinder för din egen utveckling och inte vet vilken väg som är den rätta för dej? Tappat bort dej själv på vägen? Har svårt att hitta balans i tillvaron? ..är du lika välkommen.

www.precare.se Kungsmarkens VC

www.falck.com Falck Health Care

www.ehkf.se Eva's Health Power and change

www.kollkonsult.se Koll Malin Wendel

www.icalm.se

www.stressmedicin.se

www.theamt.com (AMT Association for Meridian Energy Therapies)

www.aamet.org (AAMET Association for Advanced Meridian Energy Techniques)

www.energypsych.org (ACEP The Association for Comprehensive Energy Psychology)

bottom of page